Výber druhého cudzieho jazyka

Angličtina je nutnosťou, bez nej sa nezaobídeme. Toto je fakt a nie je nejaká novinka. S učením angličtiny v súčasnosti začínajú deti od útleho veku už v škole. Dôležitosť tohto jazyka si rodičia uvedomujú, preto častokrát začínajú svojho potomka obklopovať angličtinou ešte skôr, a tak si zvolia bilingválnu škôlku alebo vyhľadávajú služby lektora, ktorý príde k nim domov, aby trávil nejaký čas s dieťatkom a hravo ho učil. Od tej chvíle človeka sprevádza angličtina už stále. Po určitom čase príde však chvíľa na to, aby si vybral druhý cudzí jazyk.

Druhý cudzí jazyk

Slovenské školy

Dospelý človek, ktorý sa potrebuje alebo chce naučiť nový cudzí jazyk, sa zvyčajne rozhoduje na základe svojho zamestnania alebo svojej náklonnosti k určitej krajiny. V prípade detí je však situácia iná. Školy majú obmedzenú ponuku vyučovaných cudzích jazykov. V tejto ponuke vo väčšine prípadov nájdeme nemčinu a ruštinu. V lepšom prípade je ponuka doplnená o ešte 1-2 jazyky (francúzština, španielčina, taliančina). Nejedna škola však ponúka len nemčinu, takže deti si vybrať ani nemôžu. Ak je možnosť výberu, častokrát sú to práve rodičia, ktorí sa chopia tejto úlohy, pretože pre svoje dieťa chcú len to najlepšie a veria, že vyberú lepšie ako ich deti. Ako teda vybrať jazyk? Sú nejaké body, ktorých sa držať, ktoré nám môžu pomôcť? Sú…

Využiteľnosť jazyka

Využiteľnosť je asi prvá vec, čo človeku napadne pri výbere ďalšieho cudzieho jazyka. Ale čo vôbec znamená, že je jazyk využiteľný? Najväčšej popularite na školách sa stále teší nemčina. Môžeme ju využiť vo viacerých štátoch, vrátane jedného, s ktorým susedíme. To je jeden pohľad na využiteľnosť jazyka. Niekto si však pod týmto pojmom predstaví počet ľudí, ktorí týmto jazykom hovoria. V tomto prípade je lepšie zvoliť si španielčinu alebo ruštinu. Ak však beriete do úvahy náš pracovný trh, po zhliadnutí ponúk s požiadavkou na cudzí jazyk zistíte, že taliančina má bohatšie zastúpenie než španielčina alebo ruština. Pre prácu pre európske inštitúcie je zas výbornou voľbou francúzština. Treba si preto ujasniť, aké máme ciele.

Reálie

Na prvý pohľad možno bezvýznamný faktor. V skutočnosti však môže zavážiť. Ak sa učíme jazyk, ktorý sa nám páči, ak nás zaujíma geografia, architektúra, história či kultúra danej krajiny, učenie ide ľahšie. Sme viac motivovaní, pretože sa chceme dozvedieť niečo viac a otvárajú sa nám nové možnosti. V cieľovom jazyku nájdeme viac informácií o záujmovej oblasti než nám ponúkajú slovenské zdroje. Nie je úžasné, keď si prečítate knihu od svojho obľúbeného autora v origináli? Alebo keď si pozriete film/seriál, pre ktorý nebol vytvorený slovenský dabing a rozumiete mu? Myslím, že odpoveď je jasná.

 

Možnosti napredovania

Tento bod súvisí s oboma prechádzajúcimi. Pri výbere cudzieho jazyka je namieste zvážiť, či budem môcť jazyk využiť v praxi – či plánujem cestovať do krajiny, kde sa tento jazyk používa, či ho využijem v práci, príp. či mám rodinných príslušníkov, ktorí žijú v krajine, kde sa tento jazyk používa. Rodinní príslušníci žijúci v zahraničí môžu byť dobrou motiváciou pre náš jazykový rozvoj. Ak ma nikdy veľmi nezaujímalo napr. Rusko a neplánujem výlety do rusky hovoriacich krajín, nežije tam nikto z rodiny, nezvolím si ruštinu len preto, že ňou hovorí značná časť obyvateľstva. Nevyužila by som ju v reálnom živote, takže by som nemala ani možnosť svoje jazykové znalosti posúvať na vyššiu úroveň.

„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

Zrejme nebudú súhlasiť všetci s mojimi radami, ale ja som postupovala takto a neľutujem. Treba vyberať rozumne, ale toto slovo môže mať pre každého iný význam. Či si vyberáte jazyk pre seba alebo pre svoje dieťa, svoj výber zvážte, aby učenie nebolo „mučením“.