Lekcie angličtiny, taliančiny či iného jazyka online?

Výhoda alebo vyhodené peniaze?

angličtina online, taliančina online

Online lekcie majú, tak ako to býva vo všetkom, svoje plusy aj mínusy. Nikdy nie je všetko len čierne alebo biele. Záleží na očakávaniach človeka a osobných preferenciách. Stále sa však akosi nájdu takí, čo online lekciám jednoducho neveria. Možno majú zlú skúsenosť z klasického vyučovania, či už ide o nich alebo ich potomkov. Takéto lekcie však môžu byť prínosom pre mnohých a nemusí predstavovať len prázdny pohľad upretý na monitor. Oba spôsoby vyučovania majú svoje čaro. Pozrieme sa na niekoľko bodov a porovnáme si lekcie online a prezenčne.

Čas a flexibilita

Dĺžku lekcií si môžu študenti vybrať podľa vlastných preferencií v prípade, že majú svojho lektora. Pokiaľ sa rozhodnete pre skupinové kurzy, treba rátať s tým, že sa musíte prispôsobiť vy. Toto platí v prípade online aj osobných lekcií.

Výhodou online lekcií je, že nemusíte nikam chodiť. Ušetríte čas, ktorý by ste inak stratili presunom alebo parkovaním. Stačí zapnúť počítač a pripojiť sa na hodinu. Ak sa práve nachádzate v zahraničí alebo ste mali dlhý deň v práci a nestíhate sa dopraviť domov, môžete sa učiť z toho miesta, kde sa práve nachádzate, nie je nutné ísť domov alebo do priestoru jazykovej školy. V tejto oblasti online vyučovanie poskytuje oveľa väčšie benefity.

 

Lekcie ako spôsob socializácie

Štúdium jazyka je (alebo by aspoň malo byť) spojenie príjemného s užitočným. Primárnym cieľom je naučiť sa cudzí jazyk. Ľudia tu však získavajú možnosť nadviazať aj nové priateľstvá. 

Niekto potrebuje priamy kontakt, niekomu neprekáža ani priateľstvo na diaľku. Niektorí preferujú sedieť v triede plnej ľudí, s ktorými sa môžu porozprávať, iní si užívajú prostredie kaviarničky v spoločnosti lektora/ky a štebocú si pritom vo dvojici v cudzom jazyku. Je tu aj posledná skupina, ktorá zahŕňa ľudí, čo si radi sadnú za svoj stôl, pohodlne sa usadia, pripoja sa na lekciu držiac pritom v ruke svoj obľúbený nápoj a užijú si svoju lekciu online.

lekcie angličtiny, lekcie taliančiny

rôznorodosť

Dnes máme k dispozícii rôzne materiály, vďaka ktorým je možné zatraktívniť vyučovanie cudzích jazykov. Či už ide o jednotlivca, dvojice alebo skupiny. Dostupné sú rôzne úlohy, hry, kvízy, komunikačné aktivity. Mnohí učitelia využívajú svoju kreativitu na tvorbu vlastných materiálov.

Pandémia zahnala ľudí do domov a bytov na dlhší čas. Kurzy a vyučovanie sa presunuli do virtuálneho prostredia. Nie každý učiteľ „prišiel na chuť“ online výučbe. Tak možno nezistili, čo všetko sa dá robiť na online hodinách a nezistili to ani študenti. Faktom je, že aj online sa dajú vytvoriť rôzne zaujímavé aktivity, ktoré si študenti jazykov užijú. Na rôznych webových stránkach sa dajú vytvoriť pexesá, osemsmerovky, doplňovačky a pod. Nuda určite nebude.

online lekcie

Online lekcie majú množstvo benefitov a určite to nie sú vyhodené peniaze. Samozrejme, záleží na preferenciách študenta, zodpovednosti a veku. Ak je však človek dospievajúci či dospelý a jeho cieľ je naučiť sa cudzí jazyk, online lekcie môžu byť pre neho tým pravým.