Asynchrónne lekcie alebo tzv. mentoring

výmysel modernej doby alebo účinný nástroj?

mentoring angličtiny a taliančiny

Mentoring cudzích jazykov? To čo je, preboha? Mnohým napadne práve táto myšlienka. Možno si poviete, že ľudia už nevedia, čo by vymysleli. Na druhej strane, sú tu takí, čo sa inováciám nebránia. Poďme si najskôr vysvetliť, o čo vlastne ide.

Mentoring angličtiny, taliančiny či iného jazyka

Mentoringom/asynchrónnymi lekciami sa myslí určitá forma vyučovania cudzieho jazyka, ktorá spočíva v tom, že lektor vedie samouka. Všetci sme sa snáď stretli s tým, že sa niekto rozhodol učiť sa sám jazyk doma, tak si kúpil učebnicu pre samoukov a pustil sa do učenia. Osobne nepoznám nikoho, komu by to dlho vydržalo, ale verím, že takí ľudia existujú. Verím, že sú ľudia, ktorí sa dokážu samostatne učiť cudzí jazyk od základov, ale väčšina potrebuje aspoň malú pomoc.

Preto vznikol tzv. mentoring. V niekoho mysli je to len nástroj lektorov, ako zarobiť za minimálnu námahu. Každý poctivý lektor tak potvrdí, že o minime námahy tu nemôžeme hovoriť. 

 

Materiály

Materiály dostáva študent od svojho lektora. Ja osobne nad prípravou materiálov strávim niekoľko hodín. Nie je to proces, ktorý by trval pár minút. Treba tu zvážiť, čo študent potrebuje, čo ho baví, ako bude postupovať ďalej, treba sa snažiť o rôznorodosť, aby učenie študenta bavilo. Tvorba úloh či online hier niekedy dá zabrať. Tieto úlohy bývajú rôzne – už spomínané online hry, gramatické cvičenia, posluchové cvičenia, čítanie s pozornosťou, cvičenia zamerané na slovnú zásobu, hlasové nahrávky na precvičenie hovoreného prejavu atď.

Úprava materiálu z estetického hľadiska tiež netrvá pár sekúnd. V skratke povedané, úlohou lektora je vytvoriť vhodný študijný materiál pre študenta, pričom musí brať do úvahy mnoho faktorov, aby bol študent čo najspokojnejší a štúdium mu prinieslo ovocie.

Spätná väzba

Študent dostane materiály a s nimi aj istý čas, počas ktorého sa učeniu môže venovať. Táto forma vyučovania je nezávislá na mieste a čase, treba dodržať len termín odovzdania úloh. Práve preto ju majú v obľube ľudia, ktorí sú pracovne vyťažení. Takto sa môžu venovať jazyku, keď práve majú čas a chuť. 

Po odovzdaní úloh tento cyklus nekončí, teraz ich lektor opravuje. Môže ísť o nahrávky zo strany lektora, označovanie chýb a písanie vysvetliviek alebo kombinácia oboch. Potom študent dostáva ďalšiu nádielku úloh a takto to pokračuje dookola.

Má to teda zmysel?

Určite áno, ale nie pre každého. Ak hľadá rodič doučovateľa pre svoje dieťa, ktoré sa nerado učí cudzí jazyk, táto forma by nebola práve najlepším riešením. Ak však ide o dospelého človeka, ktorý sa učí, pretože chce a potrebuje niekoho, kto by ho viedol, dal mu deadline, poskytol spätnú väzbu, príp. dovysvetľoval to, čo je nejasné, v takom prípade táto forma vyučovania má jednoznačne zmysel.